Ograniczniki przepięć niskiego napięcia. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi w liniach napowietrznych może być realizowana ...