Dostawcy energii coraz częściej stają przed pytaniem, czy przepustowość ich istniejącej sieci niskiego napięcia ...